Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การกรอกประวัติตามแบบฟอร์มออนไลน์ และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในทุก รพ.ของ กระทรวงสาธารณสุข ใน จ.ประจวบฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 มค 64

ประกาศสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาใน จ.ประจวบคีรีขันธ์??
?คนไทยหรือแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจาก ?? กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี
ระยอง จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ และพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด Covid19 ได้แก่
มีประวัติเดินทางไป??
1) ตลาดกลางกุ้ง
2) ตลาดทะเลไทย
3) ตลาดมหาชัย
4) ชุมชนซอยเศรษฐกิจ
หรือ
5) มีอาการไข้ หวัดร่วมกับ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รู้รส

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด