Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การกรอกประวัติตามแบบฟอร์มออนไลน์ และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในทุก รพ.ของ กระทรวงสาธารณสุข ใน จ.ประจวบฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 มค 64

ประกาศสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาใน จ.ประจวบคีรีขันธ์🏖🏝
🤠คนไทยหรือแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจาก 🚙🚘 กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี
ระยอง จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ และพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด Covid19 ได้แก่
มีประวัติเดินทางไป🚙🚒
1) ตลาดกลางกุ้ง
2) ตลาดทะเลไทย
3) ตลาดมหาชัย
4) ชุมชนซอยเศรษฐกิจ
หรือ
5) มีอาการไข้ หวัดร่วมกับ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รู้รส

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด