Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai
นายพนอ เดชวัน - นายก อบต.ปากน้ำปราณ
นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล - ปลัด อบต.ปากน้ำปราณ
forum-election-2563
ขอเชิญชวน...ประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบประเมิณความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Line@ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.ปากน้ำปราณ