Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญปี 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญปี 2563 สมัยแรก

 

20200731090431110

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด