Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญปี 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญปี 2564 สมัยแรก

 

20200731090622075

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด