Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด