Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจการจากกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ 3 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายนำลาภ อิ่มทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ รองนายก อบต. เลขานายก อบต. พร้อมกับ ปลัดอบต.ปากน้ำปราณ สมาชิก อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสวัสดิการสังคม อบต.ปากน้ำปราณ พนักงาน อบต.ปากน้ำปราณ เจ้าหน้าที่จาก ส.ส.อ. ปราณบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ปากน้ำปราณ ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจการจากกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ

โดยมีนายอำเภอปราณบุรี กาชาดอำเภอปราณบุรี และท้องถิ่นอำเภอปราณบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพและมอบของให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด