Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพร้อมทีมจากสสจ.ประจวบคีรีขันธ์ และรพสต.ปากน้ำปราณ ลงพื้นที่

     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพร้อมทีมจากสสจ.ประจวบคีรีขันธ์ และรพสต.ปากน้ำปราณ ลงพื้นที่เข้าตรวจให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง และการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ Covid-19          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

  

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด