Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

🚬 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 🚬 🧑🏻‍🎓 นางสาวจินตนา หัวใจเพชร รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว มอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ⭐ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 💊 เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอบรมให้ความรู้โทษ พิษภัยของยาเสพติด และถึงการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดในเยาวชน 💊🚬🚭

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด