Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

เข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566

🐯 14 -15 มีนาคม 2567 🐯 🏫 โรงเรียนบ้านหนองบัว 🌟 ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ⛺ เดินทางไกล 🚶 ลูกเสือ 🐯 เนตรนารี 🐱 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประธานในพิธีเปิดฯ ดังนี้ 👉🏻 กิจกรรมภาคเช้า โดยมีนางสาวจินตนา หัวใจเพชร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 👉🏻 กิจกรรมภาคค่ำ โดยมีนายนำลาภ อิ่มทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เป็นประธานในพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟ 🔥 พร้อมด้วยนายประภาส ช่างจำ รองนายกฯ และนายเลิศพันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 🏕️🫡🏫🐅

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด