Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

การทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล

⭐️ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ⭐️ 👉🏻 นางสาวจินตนา หัวใจเพชร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว ✍🏻มอบหมาย นายมูหำมัดหิมบัน ดอฆอมูเซ๊ะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการปันความรู้สู่เยาวชน เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 🌴 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 🏫 👉🏻 โดยมีกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล 👉🏻 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและรู้รักษาให้ดีที่สุด รวมถึงเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพรายได้

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด