Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

5.รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด