Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

แบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน ของ อบต.ปากน้ำปราณ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

แบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน

ของ อบต.ปากน้ำปราณ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

https://forms.gle/Xw3a5MXGYvwe9XH67

คลิกที่ลิงค์ หรือ แสกน QR Code ที่แสดงนี้

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด