Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา

27 กรกฎาคม 2565
            นางสาวมนัญชยา คงแท่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลปากน้ำปราณได้เข้ามาให้ความรู้ด้านเทคนิควิธีการดูแลรักษาฟัน และการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด