Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

คณะกรรมการเข้าตรวจการประเมินประสิทธิภาพ ของ อบต.ปากน้ำปราณ LPA ประจำปี 2563

คณะกรรมการเข้าตรวจการประเมินประสิทธิภาพ

ของ อบต.ปากน้ำปราณ LPA ประจำปี 2563

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม อบต.ปากน้ำปราณ

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด