Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

สำรวจข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นขอรับการสงเคราะห์รองรับความช่วยเหลือ(กรณีเด็กในครอบครัวขาดแคลน)ในเขต อบต.ปากน้ำปราณ

นายพนอ เดชวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มอบหมายนายธันยกร เอมโอษฐ์ รองนายก อบต. และฝ่านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นขอรับการสงเคราะห์รองรับความช่วยเหลือ(กรณีเด็กในครอบครัวขาดแคลน)ในเขต อบต.ปากน้ำปราณ จำนวน 35 ครอบครัว ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2564

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด