Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ดาวโหลดเอกสาร คลิก แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด