Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

 

ดาว์โหลดเอกสาร คลิก

ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมิน

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด