Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบุญช่วย (แยกซอยบ้านป้าสุรินทร์)  หมู่ 3  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบุญช่วย (แยกซอยบ้านป้าสุรินทร์)  หมู่ 3  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

20201020134813118

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด