Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางหมอเบี้ย – ปรือน้อย ซอย2/1  หมู่ 2  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง

สายทางหมอเบี้ย – ปรือน้อย ซอย2/1  หมู่ 2  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

20201020134748100

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด