Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางปากน้ำปราณ – บ้านใหม่ ซอย 14  หมู่ 4   ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางปากน้ำปราณ – บ้านใหม่ ซอย 14  หมู่ 4   ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

20201020134658898

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด