Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากน้ำปราณ – บ้านใหม่ ซอย 2 (แยกซอยบ้านนายผดุง)  หมู่ 2  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปากน้ำปราณ – บ้านใหม่ ซอย 2 (แยกซอยบ้านนายผดุง)  หมู่ 2  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

20201020134639814

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด