Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางปากน้ำปราณ – เขากะโหลก ซอย 46  หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รายจ่ายค้างจ่าย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

สายทางปากน้ำปราณ – เขากะโหลก ซอย 46  หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

(รายจ่ายค้างจ่าย)

 

20201020134629741

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด