Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่น่ามอง “ครั้งที่ 2”

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่น่ามอง “ครั้งที่ 2” บริเวณพื้นที่ 5 หมู่บ้าน  โดยน้อมนำพระราชดำริในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ประชาชนมีวินัยในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด