Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศราชกิจจานุเบกษาระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศราชกิจจานุเบกษาระงับการใช้ความเค็ม

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

คลิก เพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร

T_0021

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด