Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(การประชุมครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(การประชุมครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ปากน้ำปราณ

20200624111416859

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด