Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณไว้ทั้ง 5 หมู่บ้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสัตว์ในเขตพื้นที่และเป็นข้อมูลเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามพื้นที่หมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้าน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด