Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโป่งถึงบ่อขยะ (เปิดถนนใหม่)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีความประงสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโป่งถึงบ่อขยะ (เปิดถนนใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลางตามรายละเอียดนี้

คลิก !

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-เปิดถนนใหม่

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด