Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติการณ์ใหม่แก่ผู้นำหมู่บ้าน (COVID 19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จัดทำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติการณ์ใหม่แก่ผู้นำหมู่บ้าน

(กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรััสโคโรน่า (COVID 19)

กิจกรรมการฝึกทำหน้ากากอนามัย) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด