Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ร่วมกับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี และกรมประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกันทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว จำนวน 20,000 ตัว ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด