Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ

กิจกรรม : ฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า

กิจกรรม: ฝึกอบรมอาชีพทำสบู่สมุนไพรจากพืชธรรมชาติ

โดยฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ปากน้ำปราณ

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด