Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราฯ ปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย32 หมู่3

ประกาศ !!!

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ สายทาง ปข.ถ.40-040 ปากน้ำปราณ-เขากะโหลก

ซอย 32 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิก!!!

โครงการก่อสร้างปากน้ำปราณ-เขากะโหลก-ซ.32-ม.3

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด