Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประมวลภาพ…เดินขบวนพิธีเปิดงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ประจำปี 2562

อบต.ปากน้ำปราณ ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานมหัศจรรย์เมืองสาวอ่าว และงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้รูปแบบชาวประมงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม…เดินเป็นตำบลสุดท้ายของอำเภอปราณบุรี…มีความสวยงามแบบชาวเลปากน้ำปราณ…

         

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด