Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกวดราคา ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ปข.ถ.40-039 ปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 10

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ปข.ถ.40-039 ปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 10 หมู่ 3,4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

ประกวดราคาถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปข_ถ40-039 ปากน้ำปราณ-บ้านใหม่ ซอย 10

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด