Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้ชนะโครงการถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 18 (แยกบ้านนางอุษา)_1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางปากน้ำปราณ – เขากะโหลก ซอย 18 (แยกบ้านนางอุษา) หมู่ 5 ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 187 เมตร

ประกาศผู้ชนะโครงการถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 18 (แยกบ้านนางอุษา)

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด