Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

23 ตุลาคม 2565 นายประภาส ช่างจำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ นายอภิชาติ วงศ์น้อย สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ อบต. ครู และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด