Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 2  ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

รายงานการประชุม(7)

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด