Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ซ่อมแซมถนนเสียหายในเขตพื้นที่ ม.1-ม.5 (สนับสนุนวัสดุผิวยางแอสฟัลต์ จำนวน 250 เมตร จากแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หิวหิน))

นายนำลาภ อิ่มทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นายประภาส ช่างจำ รองนายก อบต. นายอัครพล วงศ์น้อย เลขานุการนายก อบต. และเจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเสียหายในเขตพื้นที่ ม.1-ม.5 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ขอขอบคุณการสนับสนุนวัสดุผิวยางแอสฟัลต์ จำนวน 250 เมตร จากแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หิวหิน) ในการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ ขอบขอบพระคุณอย่างสูง

สำหรับในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณจะเร่งดำเนินการต่อไป

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด