Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

คณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนฯประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

      นายนำลาภ อิ่มทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ พร้อมด้วย ทีมงานผู้บริหาร อบต.ปากน้ำปราณ หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ปากน้ำปราณ และคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียน  การสอนฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย พิจารณาหนังสือเรียน เครื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน เพื่อการจัดการศึกษาแก่เด็ก (อายุ3-5ปี) ให้ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด