Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

              นายนำลาภ อิ่มทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มอบหมายให้ นายประภาส ช่างจำ      รองนายก อบต.ปากน้ำปราณ กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบนโยบาย และวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด