Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงาน

“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2565”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อำเภอปราณบุรี

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด