Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปากน้ำปราณ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ปากน้ำปราณ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

และ 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด