Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Lao Malay Myanmar (Burmese) Russian Spanish English Thai

รายงานการประชุมสภา อบต.ปากน้ำปราณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2(การประชุมครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (การประชุมครั้งที่ 1)

ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

 

20210629092320587

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด