Tuesday 30th August 2016,

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.19 น. ณ ลานแหลมเกด ชายหาดปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวและชิมหมึกแดดเดียว ในเทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเลครั้งที่ 4 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 นี้ ณ ลานกิจกรรมสโมสรมหาราช และรับชมมินิคอนเสิร์ตจาก เบล สุพล และ อะตอม ชนกันต์ ห้ามพลาด แล้วพบกันนะคะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted On August 3, 2016 | Comments Off on

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวและชิมหมึกแดดเดียว ในเทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเลครั้งที่ 4 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 นี้ ณ ลานกิจกรรมสโมสรมหาราช และรับชมมินิคอนเสิร์ตจาก เบล สุพล และ อะตอม ชนกันต์ ห้ามพลาด แล้วพบกันนะคะ [...]

June 3, 2016 | Comments Off on

June 3, 2016 | Comments Off on

May 31, 2016 | Comments Off on
ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.ปากน้ำปราณ

ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.ปากน้ำปราณ

December 9, 2015 | Comments Off on ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.ปากน้ำปราณ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 5
Posted On April 4, 2016 | Comments Off on ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 5 สามารถดาวน์โหลอเอกสารได้ตามลิงก์นี้  04042559_003 [...]

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 17 หมู่ที่ 3

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 17 หมู่ที่ 3

April 4, 2016 | Comments Off on ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ซอย 17 หมู่ที่ 3
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหมอเบี้ย ซอย 3/1 หมู่ที่ 2

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหมอเบี้ย ซอย 3/1 หมู่ที่ 2

April 4, 2016 | Comments Off on ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหมอเบี้ย ซอย 3/1 หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล.สายน้ำข้าว ซอย 2 หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล.สายน้ำข้าว ซอย 2 หมู่ที่ 2

February 10, 2016 | Comments Off on โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล.สายน้ำข้าว ซอย 2 หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน ซอยบ้าน้าใหญ่ หมู่ที่ 1

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน ซอยบ้าน้าใหญ่ หมู่ที่ 1

February 10, 2016 | Comments Off on ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน ซอยบ้าน้าใหญ่ หมู่ที่ 1

ข่าวกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
Posted On January 14, 2016 | Comments Off on งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีการแสดงของเด็ก ๆ และมีฐานเล่นเกมส์ที่ส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการของเด็ก จำนวน 10 ฐาน  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลและอาหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้ ผู้จัดการ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี คุณมานะ  ศรีสำราญ คุณสุรชัย  ช่างจำ คุณ วิภาวรรณ  คงมั่น คุณ น้ำผึ้งน้ำปั่น ร้าน ดี. พี. ธุรกิจ ผู้จัดการบ้านพักชัยพัชรา  รีสอร์ท ผู้จัดการอิลมาเร่ รีสอร์ท ปราณบุรี หมู่ที่ [...]

เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

December 29, 2015 | Comments Off on เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
การแข่งขันพายเรืออีป๊าป 7 ฝีพาย ประจำปี 2558

การแข่งขันพายเรืออีป๊าป 7 ฝีพาย ประจำปี 2558

November 14, 2015 | Comments Off on การแข่งขันพายเรืออีป๊าป 7 ฝีพาย ประจำปี 2558
การประชุมชี้แจงการจัดระเบียบการจราจรในที่สาธารณะบริเวณชายหาดปราณบุรี

การประชุมชี้แจงการจัดระเบียบการจราจรในที่สาธารณะบริเวณชายหาดปราณบุรี

November 4, 2015 | Comments Off on การประชุมชี้แจงการจัดระเบียบการจราจรในที่สาธารณะบริเวณชายหาดปราณบุรี
อบต.ปากน้ำปราณ ร่วมกับ อสม. เก็บขยะและคราบน้ำมันในทะเล

อบต.ปากน้ำปราณ ร่วมกับ อสม. เก็บขยะและคราบน้ำมันในทะเล

October 30, 2015 | Comments Off on อบต.ปากน้ำปราณ ร่วมกับ อสม. เก็บขยะและคราบน้ำมันในทะเล